Καινούριο σποροεκτοξευτήρας Voroshytel zerna,Zvorushuvach zerna,voroshytel zernoviy

PDF
PDF
24,04 €
1.000 UAH
Επικοινωνία με τον πωλητή
Τύπος σποροεκτοξευτήρας
Τοποθεσία Ουκρανία Odesa
Ημερομηνία καταχώρησης 22 Φεβ 2024
Agriline ID YF37245
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο σποροεκτοξευτήρας Ворошитель зерна,Зворушувач зерна,ворошитель зерновий

Αγγλικά
Grain agitator,Grain agitator,grain agitator.
Grain agitator
Grain agitator is an equipment used in floor grain storage facilities. The unit is a significant help that automates grain handling processes that were previously performed exclusively with the involvement of human labor. The grain agitator performs the following processes
- shovels bulk layers of grain up to 4 m high;
- Eliminates foci of self-heating of the material;
- eliminates caked product positions;
The design of the grain agitator.
The grain agitator is equipped with a removable auger, the length of which is determined by the customer depending on the height of the material storage in the storage facility. The maximum size of the auger is 4 meters. The grain tedder is characterized by its maintainability due to the simple method of replacing the main body - the auger.
The grain agitator raises the seeds from the lower layers to the top, while shoveling and drying them.
the ability to process up to 70 tons of product per hour;
- the auger can be replaced at any time;
- low weight;
- Low labor costs - the unit is operated by 1 person;
- the grain flowability increases during use;
- eliminates the need to install expensive ventilation systems in grain warehouses and storage facilities
Ворошитель зерна,Ворошитель зерна,ворошитель зерна,ворошитель зерновой.
Ворошитель зерна
Ворошитель зерна - оборудование, применяемое в напольных зернохранилищах. Агрегат является значительным подспорьем, которое выполняет автоматизацию процессов с зерном, которые ранее выполнялись исключительно с привлечением человеческого труда. Ворошитель зерна выполняет следующие процессы:
- перелопачивает насыпные слои зерна высотой до 4м;
- Ликвидирует очаги самосогревания материала;
- устраняет позиции продукта, что слежались;
Конструкция аппарата-зернооросителя.
Ворошитель зерна оснащен шнеком съемной конструкции, длина которого определяется заказчиком в зависимости от высоты складирования материала в хранилище. Максимальный размер шнека - 4 метра. Зерноворошитель отличается ремонтоспособностью за счет простого способа замены основного органа - шнека.
Ворошитель зерна поднимает семена из нижних слоев наверх, производя при этом перелопачивание и просушивание.
способность обрабатывать до 70 тонн продукта в час;
- шнек можно заменить в любое время;
- небольшой вес;
- Низкие затраты на рабочую силу - обслуживает агрегат 1 человек;
- при применении повышается сыпучесть зерна;
- исключает востребованность монтажа дорогостоящих вентсистем на зерноскладах и хранилищах
Ворошитель зерна,Зворушувач зерна,ворошитель зерновий.
Ворошитель зерна
Ворошитель зерна – обладнання, що застосовується в підлогових зерносховищах. Агрегат є значною підмогою, яка виконує автоматизацію процесів із зерном, які раніше виконувались виключно із залученням людської праці. Ворошитель зерна виконує такі процеси:
– перелопачує насипні шари зерна заввишки до 4м;
– Ліквідує вогнища самозігрівання матеріалу;
– усуває позиції продукту, що злежалися;
Конструкція апарату-зернозрошувача.
Ворошитель зерна оснащений шнеком знімної конструкції, довжина якого визначається замовником залежно від висоти складування матеріалу у сховищі. Максимальний розмір шнека-4 метри. Зерноворошитель відрізняється ремонтоспроможністю за рахунок простого способу заміни основного органу – шнека.
Ворошитель зерна піднімає насіння з нижніх шарів нагору, роблячи при цьому перелопачування і просушування.
здатність обробляти до 70 тонн продукту на годину;
– шнек можна замінити у будь-який час;
– невелика вага;
– Низькі витрати на робочу силу – обслуговує агрегат 1 людина;
– при застосуванні підвищується сипкість зерна;
– виключає затребуваність монтажу дорогих вентсистем на зерноскладах та сховищах
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

ZN-90 τιμή κατόπιν αιτήματος Σποροεκτοξευτήρας 100 τόνος/ώρα 43 μ Ουκρανία, Vinnytsia