Καινούρια μονάδα σποράς Tolmet POLONEK Zaaibed combinatie Saatbettkombination Kombinace seťovéh

PDF
PDF
2.500 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
3.075 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Tolmet
Μοντέλο POLONEK Zaaibed combinatie Saatbettkombination Kombinace seťovéh
Τύπος μονάδα σποράς
Έτος παραγωγής 2023
Τοποθεσία Πολωνία Proszówka
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Agriline ID VJ33726
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούρια μονάδα σποράς Tolmet POLONEK Zaaibed combinatie Saatbettkombination Kombinace seťovéh

Γερμανικά
Het product komt van een hoofddistributeur

Zaaibed combinatie TOLMET POLONEK

Standaard uitrusting:
- werkbreedte 2,5m 2,7m en 3,0m
- twee rijen verstelbare tril tanden
- versterkte haak
- aan de achterkant - verkruimelrol
- lagerassen met gemarkeerde smeerpunten
- hydropak met twee cilinders
- universele haak voor elk type zaaimachine
- regulering van de werksnelheid van hydropak
- schroef die een cultivator met een zaaimachine verbindt

CE-certificaat en 24 maanden garantie.
Snelle levering van reserveonderdelen.

Model POLONEK 250
Werkbreedte [m] 2,5
Aantal tanden 14
Gewicht [kg] 520
Benodigd vermogen [PS] 50-60
Prijs € 2 500,- excl. BTW

Model POLONEK 270
Werkbreedte [m] 2,7
Aantal tanden 16
Gewicht [kg] 540
Benodigd vermogen [PS] 60-70
Prijs € 2 643- excl. BTW

Model POLONEK 300
Werkbreedte [m] 3,0
Aantal tanden 19
Gewicht [kg] 570
Benodigd vermogen [PS] 70-80
Prijs € 2 798,- excl. BTW


BTW 0% met BTW-nummer!

LEVERING MOGELIJK!

KOOP ZONDER RISICO!
BATALING BIJ DE LEVERING!

Met een actief BTW-nummer BTW is 0% !
Volgens de regelgeving van de Europese Unie.

U koopt hier bij een door Traktorpool gecontroleerde en gecertificeerde handelaar. Dit product heeft garantie binnen de EU. Er zijn voordelige transportmogelijkheden beschikbaar voor leveringen in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, afhankelijk van de postcode. Betaling bij levering is mogelijk. Het product is voorzien van een CE-certificaat en is afkomstig van toonaangevende fabrikanten in de EU.


DE

Produkt direkt vom Generalhändler

Saatbettkombination TOLMET POLONEK

Standardausrüstung:

- arbeitsbreite 2,5m 2,7m und 3,0m
- zwei Reihen verstellbarer Federzähne
- verstärkter Haken
- Krümelwalze
- Lagerwellen mit markierten Schmierstellen
- Zweizylinder-Hydropak
- Universalhaken für jeden Sämaschine
- Regulierung der Hydropak-Arbeitsgeschwindigkeit
- Schraube, die das Aggregat mit dem Sämaschine verbindet

CE-Zertifikat und 24 Monate Garantie.
Schnelle Lieferung von Ersatzteilen.

Modell POLONEK 250
Arbeitsbreite [m] 2,5
Zähnezahl 14
Gewicht [kg] 520
Kraftbedarf [PS] 50-60
Preis € 2 500,- netto

Modell POLONEK 270
Arbeitsbreite [m] 2,7
Zähnezahl 16
Gewicht [kg] 540
Kraftbedarf [PS] 60-70
Preis € 2 643,- netto

Modell POLONEK 300
Arbeitsbreite [m] 3,0
Zähnezahl 19
Gewicht [kg] 570
Kraftbedarf [PS] 70-80
Preis € 2 798,- netto


Lieferung möglich.

ZAHLUNG BEI LIEFERUNG!

NETTO Einkauf mit UST.IdNr.
(Internationalemsteuernummer bzw. Umsatzsteuer- Identifikationsnummer)

Sie kaufen hier bei einem über Traktorpool geprüften und zertifizierten Händler. Dieses Produkt hat Garantie innerhalb der EU. Günstige Transportmöglichkeiten sind verfügbar für Transporte nach DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, abhängig von der PLZ. Barzahlung bei Anlieferung ist möglich. Das Produkt verfügt über ein CE-Zertifikat und stammt von EU-Qualitäts führenden Herstellern.

IT

Prodotto direttamente dal rivenditore generale

Unità coltivatrice TOLMET POLONEK

Equipaggiamento standard:

- larghezza di lavoro di 2,5 m, 2,7 m e 3,0 m
- due file di denti elastici regolabili
- gancio rinforzato
- Albero di frantumazione
- Alberi portanti con punti di lubrificazione marcati
- hydropack bicilindrico
- Gancio universale per ogni seminatrice
- Regolazione velocità di lavoro Hydropak
- Il bullone che collega l'aggregato con la seminatrice

Certificato CE e garanzia 24 mesi.
Consegna rapida dei pezzi di ricambio.

Modello POLONEK 250
Larghezza di lavoro [m] 2,5
Numero di denti 14
Peso [kg] 520
Potenza richiesta [PS] 50-60
Prezzo: € 2 500, - senza IVA

Modello POLONEK 270
Larghezza di lavoro [m] 2,7
Numero di denti 16
Peso [kg] 540
Potenza richiesta [PS] 60-70
Prezzo € 2 643, - senza IVA

Modello POLONEK 300
Larghezza di lavoro [m] 3.0
Numero di denti 19
Peso [kg] 570
Potenza richiesta [PS] 70-80
Prezzo € 2 798, - senza IVA


Consegna possibile.

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA!

Con una partita IVA attiva, non paghi IVA

Stai acquistando da un rivenditore certificato e verificato da Traktorpool. Questo prodotto ha una garanzia all'interno dell'UE. Sono disponibili opzioni di trasporto convenienti per consegne in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, a seconda del codice postale. È possibile effettuare il pagamento in contanti alla consegna. Il prodotto è dotato di un certificato CE ed è prodotto da aziende leader nella qualità dell'UE.

ENG

Product directly from the general dealer

TOLMET POLONEK cultivating unit

Standard equipment:

- working width of 2.5 m, 2.7 m and 3.0 m
- two rows of adjustable spring tines
- reinforced hook
- Crushing shaft
- Bearing shafts with marked lubrication points
- two cylinder hydropack
- Universal hook for each seeder
- Hydropak working speed adjustment
- The bolt connecting the aggregate with the seeder

CE certificate and 24 months warranty.
Fast delivery of spare parts.

POLONEK 250 model
Working width [m] 2.5
Number of teeth 14
Weight [kg] 520
Power demand [PS] 50-60
Price: € 2 500, - excl. TAX

Model POLONEK 270
Working width [m] 2.7
Number of teeth 16
Weight [kg] 540
Power demand [PS] 60-70
Price € 2 643, - excluding VAT

Model POLONEK 300
Working width [m] 3.0
Number of teeth 19
Weight [kg] 570
Power demand [PS] 70-80
Price € 2 798, - excluding VAT


Delivery possible.

CASH ON DELIVERY!

With an active TAX number, you do not pay TAX.


CZ

Produkt přímo od generálního prodejce

Kombinace seťového lůžka TOLMET POLONEK

Standardní výbava:
- Pracovní šířka 2,5m 2,7m en 3,0m
- dvě řady nastavitelných vibračních prstů
- zesílený háček
- Drtící hřídel
- Ložiskové hřídele s vyznačenými mazacími místy
- Dvouválcový Hydropak
- univerzální hák pro každý typ secího stroje
- regulace pracovní rychlosti hydropak
- šroub spojující kultivátor se secím strojem

CE certifikát a záruka 24 měsíců.
Rychlé dodání náhradních dílů.

Model POLONEK 250
Pracovní šířka [m] 2.5
Počet zubů 14
Hmotnost [kg] 520
Příkon [hp] 50-60
Cena: € 2 500,- bez DPH

Model POLONEK 270
Pracovní šířka [m] 2.7
Počet zubů 16
Hmotnost [kg] 540
Příkon [hp] 60-70
Cena: € 2 643,- bez DPH

Model POLONEK 300
Pracovní šířka [m] 3.0
Počet zubů 19
Hmotnost [kg] 570
Příkon [hp] 70-80
Cena: € 2 798,- bez DPH


Možnost doručení.
DOBÍRKA!


Při aktivním DIČ je DPH 0 %!
Podle nařízení Evropské unie.

Nakupujete u prodejce ověřeného a certifikovaného prostřednictvím Traktorpoolu. Tento produkt má záruku v rámci EU. Jsou k dispozici výhodné možnosti dopravy pro dodávky do DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, v závislosti na PSČ. Platba v hotovosti při dodání je možná. Produkt je opatřen certifikátem CE a pochází od předních výrobců v EU kvality.

Contact:
E-mail: προβολή επαφών
mob: προβολή επαφών

AGRO-MR Landmaschinen / Landbouwmachines
Proszówka
59-620 Gryfów Śląski (POLEN)
NIP: 7722189708
REGON: 367587860

web: προβολή επαφών
Προβολή όλου του σχολίου
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

Rabe werk 8.341 € Μονάδα σποράς 2011 Πολωνία, Bolechowice