Μεταφυτευτική μηχανή Perdu 4000

PDF
PDF
Τιμή:
κατόπιν αιτήματος
Ρωτήστε την τιμή
Επικοινωνία με τον πωλητή
Τύπος μεταφυτευτική μηχανή
Τοποθεσία Ολλανδία Nieuwerkerk aan den IJssel
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή 0940230718
Κατάσταση
Κατάσταση μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Μεταφυτευτική μηχανή Perdu 4000

Αγγλικά
Perdu planting machine 4 rows


- With fertilizer
- For soilblocks (super seedling, and paperpots)
- Plant distance 32-60 cm (adjustable with changing gearwheels)
- Capacity 3000 pices/row
- Always 4 cups available to plant
- Planting distance between the rows fixed to to 70 cm

Planting distance Perdu planting machines
Number of teeth / gear Number of planting tubes
Bottom Top 6 5 4 3
28 28 32
30 28 35
30 27 36
30 26 37
30 25 38
36 30 39
30 24 40
30 23 41
36 28 28 34 42 56
36 27 29 35 43 57
36 26 30 36 45 60
36 25 31 37 46 62
36 24 32.5 39 49 65
36 23 33 51 68
36 22 35 53 70
--------------------------------------
Planting distance in cm

More information or a quote? Do this quick and easily via the Duijndam Machines website! You can also give us a call.

See all the available machines at our website.


- Since 1977 supplier of reliable used agricultural and horticultural equipment
- Machines are checked for delivery
- Experienced team
- We can help you with getting the machine to your company


Duijndam Machines
The specialist in used agriculture and horticulture machinery

= More information =

General condition: good
Pflanzmaschine 4 Reihen


- Mit Dungerstreuer
- Alle Tasse sind geeignet für speedy Pflanzen, paperpot und Erdtopfen, Töpfe mit großen und kleinen PflanzenWurzelballenpflanzen (Supersämling) und Papiertopfpflanzen
- Pflanzabstand in der Reihe Stellbar mit Wechselrädern: 32-60 Der genaue Pflanzabstand wird während des Pflanzens eingehalten.
- Kap. 3000 St pro Uhr pro Element
- Lagergebäude: Es stehen immer 4 Pflanzbecher zum Pflanzen zur Verfügung
- Pflanzabstand zwischen den Reihen Fest auf 70 cm

Pflanzabstand Perdu Pflanzmaschinen
Anzahl Zähne / Zahnrad Anzahl Pflanzrohre
Unten Oben 6 5 4 3
28 28 32
30 28 35
30 27 36
30 26 37
30 25 38
36 30 39
30 24 40
30 23 41
36 28 28 34 42 56
36 27 29 35 43 57
36 26 30 36 45 60
36 25 31 37 46 62
36 24 32.5 39 49 65
36 23 33 51 68
36 22 35 53 70
--------------------------------------
Pflanzabstand in cm

Weitere Informationen oder eine vollständige Angebot? Fragen Sie das einfach und schnell an auf unsere Duijndam Machines Website! Sie können uns auch anrufen.

Alle zuverlässigen Maschinen finden Sie auf unserer Website.


- Seit 40 Jahren zuverlässiger Händler von gebrauchten Landwirtschafts- und Gartenbaumaschinen
- Die Maschinen werden vor Auslieferung geprüft
- Erfahrenes Team
- Wir können Ihnen helfen, die Maschine zu Ihrem Unternehmen zu Transportieren


Duijndam Machines
Der Spezialist in Gebrauchtmaschinen für Landwirtschaft und Gartenbau

= Weitere Informationen =

Allgemeiner Zustand: gut
Overordnet stand: god
Estado general: bueno
Plus d'informations ou un devis complet? Faites-le rapidement et facilement sur le site Web de Duijndam Machines! Vous pouvez également appeler.

Consultez la gamme complète de machines d'occasion fiables sur notre site web.


- Fournisseur de machines agricoles et horticoles d'occasion fiables depuis 40 ans
- Les machines sont vérifiées avant la livraison
- Personnel expert
- Nous pouvons vous aider avec le transport


Duijndam Machines
Le spécialiste des machines agricoles et horticoles d'occasion

= Plus d'informations =

État général: bon
Perdu plantmachine 4 rijen
Plantmachine is geschikt voor:


- Met kunstmestdoseerders
- Perspotten zowel met lange als met korte planten, kluitenplanten (super seedling) en paperpotplanten
- Plantafstand: 32-60 cm, per cm regelbaar d.m.v. tandwielen. Tijdens het planten wordt de exacte plantafstand behouden.
- Capaciteit: 3000 stuks per uur per element.
- Voorraadvorming: steeds 4 plantbekers beschikbaar om te planten
- Plantafstand tussen de rijen vast 70 cm

Plantafstanden van Perdu plantmachines
Aantal tanden/tandwiel Aantal plantbuizen
Boven onder 6 5 4 3
28 28 32
30 28 35
30 27 36
30 26 37
30 25 38
36 30 39
30 24 40
30 23 41
36 28 28 34 42 56
36 27 29 35 43 57
36 26 30 36 45 60
36 25 31 37 46 62
36 24 32.5 39 49 65
36 23 33 51 68
36 22 35 53 70
--------------------------------------
Plantafstand in cm

Meer informatie of een volledige offerte? Doe dit makkelijk en snel via de website van Duijndam Machines! Bellen kan natuurlijk ook.

Zie het volledige aanbod aan betrouwbare gebruikte machines op onze website.


- Al 40 jaar leverancier van betrouwbare gebruikte land- en tuinbouwmachines
- Machines worden voor aflevering gecontroleerd
- Deskundig personeel
- Wij kunnen u assisteren met transport


Duijndam Machines
De specialist in gebruikte land- en tuinbouwmachines

= Meer informatie =

Algemene staat: goed
Stan ogólny: dobrze
Estado geral: bom
Общее состояние: хорошее
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

Basrijs 4 R τιμή κατόπιν αιτήματος Μεταφυτευτική μηχανή Ολλανδία, Nieuwerkerk aan den IJssel
Nobels PL5 τιμή κατόπιν αιτήματος Μεταφυτευτική μηχανή Ολλανδία, Nieuwerkerk aan den IJssel
Lännen SK100 τιμή κατόπιν αιτήματος Μεταφυτευτική μηχανή Ολλανδία, Nieuwerkerk aan den IJssel
Ferrari Rotostrapp τιμή κατόπιν αιτήματος Μεταφυτευτική μηχανή Ολλανδία, Nieuwerkerk aan den IJssel
Lännen τιμή κατόπιν αιτήματος Μεταφυτευτική μηχανή Ολλανδία, Nieuwerkerk aan den IJssel