Καινούριο χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών RCH 1500 EX

PDF
PDF
12.487 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
15.109,27 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα RCH
Μοντέλο 1500 EX
Τύπος χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών
Έτος παραγωγής 2023
Καθαρό βάρος 1300 κιλά
Τοποθεσία Λετονία
Ημερομηνία καταχώρησης 15 Φεβ 2024
Agriline ID PW34436
Περιγραφή
Φάρδος λαβής 1.5 μ
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο
Εγγύηση 1 χρόνος
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρώμα πορτοκαλί

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών RCH 1500 EX

Αγγλικά
RCH “EX”
Product description:
RCH-EX is PROFESIONAL HEAVY DUTY hydraulic grass and small trees chain cutter! This product is for customers who don’t accept compromise to clean working area with stones and trees up to 20 cm diameter. RELIABITY is one more strong point, where we provide 3-year warranty on main deck for 12 mm version and 5-year warranty on main deck for 20 mm version. Completely protected hydraulic motor and central greasing system- safety and easy maintenance! Patented monolithic welded reinforced STRENX 700MC housing deck equipped with counter knives, professional HD or ULTRA series transmission and front and rear opened cutting area, if necessary closed with optional cover. This RCH series product now makes it possible to equip large size excavators.
STANDARD EQUIPMENT RCH “EX” 12M MODELS
12mm ( center 24mm ) Hardox® 450 / 500 body with anti-torque frame, with removable front and rear cover, fixed working height with the support feet, front and rear shear bars, center fixed mounting Platte, fully closed motor and transmission compartments, user manual and spare parts catalogue, CE certificate, safety signs on the body, without hydraulic motor and AC valve, rotor at the choice with 2x10/13mm or 2x13/16mm chains, maintenance KIT, spare chain KIT, standard paint RAL2004, Made in Latvia. Warranty period of 12 months.
RCH “EX”
Produkta apraksts:
RCH-EX ir PROFESIONĀLS HEAVY DUTY hidrauliskais zāles un mazu koku ķēdes pļaujmašīna! Šis produkts ir paredzēts klientiem, kuri nepieņem kompromisus, lai tīrītu darba zonu ar akmeņiem un kokiem līdz 20 cm diametrā. UZTICAMĪBA ir vēl viens stiprais punkts, kur mēs nodrošinām 3 gadu garantiju galvenajam klājam 12 mm versijai un 5 gadu garantiju galvenajam klājam 20 mm versijai. Pilnībā aizsargāts hidrauliskais motors un centrālā eļļošanas sistēma – drošība un vienkārša apkope! Patentēts monolīts metināts pastiprināts STRENX 700MC korpusa klājs, kas aprīkots ar pretgriezējiem, profesionālu HD vai ULTRA sērijas transmisiju un priekšējo un aizmugurējo atvērto griešanas laukumu, vajadzības gadījumā aizvērtu ar izvēles vāku. Šis RCH sērijas produkts tagad ļauj aprīkot liela izmēra ekskavatorus.
STANDARTA IEKĀRTAS RCH “EX” 12M MODEĻI
12mm (centrs 24mm) Hardox® 450 / 500 korpuss ar pretgriezes rāmi, ar noņemamu priekšējo un aizmugurējo vāku, fiksētu darba augstumu ar atbalsta kājām, priekšējiem un aizmugurējiem bīdes stieņiem, centrālo fiksēto montāžas plati, pilnībā aizvērtu motora un transmisijas nodalījumu, lietošanas instrukcija un rezerves daļu katalogs, CE sertifikāts, drošības zīmes uz virsbūves, bez hidrauliskā motora un maiņstrāvas vārsta, rotors pēc izvēles ar 2x10/13mm vai 2x13/16mm ķēdēm, apkopes KOMPLEKTS, rezerves ķēdes KOMPLEKTS, standarta krāsa RAL2004, Ražots Latvija. Garantijas laiks 12 mēneši.
RCH „EX”
Opis produktu:
RCH-EX to PROFESJONALNA hydrauliczna przecinarka łańcuchowa do trawy i małych drzew! Ten produkt jest przeznaczony dla klientów, którzy nie godzą się na kompromisy w kwestii czystego obszaru roboczego z kamieniami i drzewami o średnicy do 20 cm. NIEZAWODNOŚĆ to kolejny mocny punkt, w którym udzielamy 3-letniej gwarancji na pokład główny dla wersji 12 mm i 5-letniej gwarancji na pokład główny dla wersji 20 mm. Całkowicie zabezpieczony silnik hydrauliczny i centralny układ smarowania – bezpieczeństwo i łatwa konserwacja! Opatentowana monolityczna spawana wzmocniona obudowa STRENX 700MC wyposażona w przeciwnoże, profesjonalną przekładnię serii HD lub ULTRA oraz przednią i tylną otwieraną strefę tnącą, w razie potrzeby zamykaną opcjonalną osłoną. Ten produkt z serii RCH umożliwia teraz wyposażenie koparek o dużych rozmiarach.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELE RCH „EX” 12M
Korpus ze stali Hardox® 450 / 500 o grubości 12 mm (środek 24 mm) z ramą stabilizującą, ze zdejmowaną przednią i tylną osłoną, stałą wysokością roboczą ze stopami podporowymi, przednimi i tylnymi prętami ścinającymi, centralnie mocowaną płytą montażową, całkowicie zamkniętymi przedziałami silnika i przekładni, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych, certyfikat CE, znaki bezpieczeństwa na korpusie, bez silnika hydraulicznego i zaworu AC, wirnik do wyboru z łańcuchami 2x10/13mm lub 2x13/16mm, ZESTAW konserwacyjny, ZESTAW zapasowego łańcucha, standardowy lakier RAL2004, wyprodukowano w Łotwa. Okres gwarancji 12 miesięcy.
Описание продукта:
RCH-EX — это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ гидравлический цепной резак для травы и небольших деревьев! Этот продукт предназначен для клиентов, которые не приемлют компромиссов в очистке рабочей зоны от камней и деревьев диаметром до 20 см. НАДЕЖНОСТЬ - еще одна сильная сторона, где мы предоставляем 3-летнюю гарантию на основную палубу для версии 12 мм и 5-летнюю гарантию на основную палубу для версии 20 мм. Полностью защищенный гидромотор и центральная система смазки – безопасность и простота обслуживания! Запатентованная монолитная сварная усиленная дека корпуса STRENX 700MC, оснащенная контрножами, профессиональной трансмиссией серии HD или ULTRA и открытой передней и задней режущей зоной, при необходимости закрывающейся дополнительной крышкой. Этот продукт серии RCH теперь позволяет оборудовать экскаваторы большого размера.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОДЕЛИ RCH «EX» 12M
Корпус из стали Hardox® 450 / 500 толщиной 12 мм (центральный 24 мм) с рамой, препятствующей крутящему моменту, со съемной передней и задней крышкой, фиксированной рабочей высотой с опорными ножками, передними и задними противорежущими планками, фиксированной монтажной платой по центру, полностью закрытыми моторным и трансмиссионным отсеками, руководство пользователя и каталог запасных частей, сертификат СЕ, знаки безопасности на корпусе, без гидромотора и клапана переменного тока, ротор на выбор с цепями 2х10/13мм или 2х13/16мм, комплект для обслуживания, комплект запасной цепи, стандартная краска RAL2004, производство Латвия. Гарантийный срок 12 месяцев.
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

Καινούριο RCH 1500HD 10.538 € Χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών 2023 1.5 μ Λετονία
Καινούριο RCH 1350HD 9.277 € Χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών 2023 1.35 μ Λετονία
Καινούριο RCH 1150 8.350 € Χλοοκοπτικός βραχίονας για παραπετάσματα οδών 2023 1.15 μ Λετονία