Καινούριο αναστρεφόμενο άροτρο Optikon Master A5 (4-k)

PDF
PDF
8.795 €
Τιμή με ΦΠΑ, ΦΠΑ – 20%
365.000 UAH
7.329,17 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Optikon
Μοντέλο Мастер А5 (4-к)
Τύπος αναστρεφόμενο άροτρο
Έτος παραγωγής 2022
Καθαρό βάρος 1375 κιλά
Τοποθεσία Ουκρανία Poltava
Ημερομηνία καταχώρησης 22 Φεβ 2024
Agriline ID VD30994
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπάρχει δυνατότητα αγοράς με πίστωση
Είναι δυνατή η αγορά με δόσεις
Περιγραφή
Φάρδος λαβής 2.25 μ
Αριθμός σωμάτων 5
Βάθος κατεργασίας 350 χιλιοστό
Δυναμικότητα 1.8 εκτάριο/ώρα
Απαιτούμενη ισχύς του τράκτορα 150 ίπποδύναμη
Ταχύτητα εργασίας 8 χλμ/ώρα
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρώμα κόκκινο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο αναστρεφόμενο άροτρο Optikon Мастер А5 (4-к)

Ουκρανικά
ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ МАСТЕР А5 (5-корпусный)

Оборотный плуг отличается от простого плуга специальной конструкцией, которая состоит из двух рядов корпусов: правые и левые, и благодаря эксклюзивным опциям которые не встречаются на простых плугах.

Благодаря функции реверс, в момент завершения борозды, с помощью гидросистемы, плуг переворачивается на 180° и начинает новую борозду по предыдущему следу.


НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
Оборот плуга осуществляется с помощью цилиндра двойного действия с автоматическим переключателем. Короткая, прочная ось оборота, изготовленная из улучшенной стали, выдерживает самые жёсткие ударные и длительные нагрузки.

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ
Настройка точки приложения тягового усилия и ширины захвата первого корпуса обеспечивается с помощью наружного и внутреннего регулировочных винтов.


ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАХВАТА
Ширина захвата 4-х ступенчатая путём ручного поворота элементов грядиля. Это позволяет легко настраивать плуг в соответствии с различными условиями (особенности почвы, трактора и т.д.). При регулировке ширины захвата предплужники и опорное колесо также меняют своё положение автоматически.


МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Под нагрузкой срезной болт ломается, корпус плуга отклоняется от препятствия и уходит в верх.


ОПОРНОЕ КОЛЕСО
Для 3-х и 4-х корпусных плугов устанавливается маятниковое копирующее колесо на пневматических шинах.
Для 5-ти корпусных плугов устанавливается маятниковое копирующе-транспортное колесо на пневматических шинах. В транспортное положение устанавливается путём откидывания колеса и перестановки болта (только в комбинации с транспортным фиксатором на навесном устройстве).


НАСТРОЙКИ НАКЛОНА КОРПУСА
С помощью эксцентрика предусмотрено настройку наклона корпуса для надёжного вхождения даже на очень твёрдых сухих почвах.


ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ
Для надёжного ведения плуга применяются большие полевые доски. Полевые доски 4-х кратно оборачиваемые, что даёт возможность полного использования материала.


КОРПУС ПЛУГА
Страна-производитель корпусов плуга: Германия. Корпуса изготовленные из бористой износостойкой стали.

- Корпус плуга с изогнутым универсальным отвалом
Изогнутый универсальный отвал предназначен для средних и тяжёлых почв, целинных участков и склонов. Особенно легко идёт по чистой борозде. Глубина обработки - до 35 см.

- Корпус плуга с полосовым универсальным отвалом.
Полосовой универсальный отвал хорошо подходит для липких грунтов. Хорошие измельчения грунта, выборка борозды и распашка стерни делают его универсальным в использовании. Глубина обработки - до 35 см.

- Корпус плуга с полосовым универсальным отвалом на основе изогнутого универсального отвала.
Полосовой универсальный отвал особенно хорошо подходит для липких почв. Хорошие измельчение почвы, выборка борозды и запашка стерни делают его весьма универсальный в использовании. Взаимозаменяемость с плугом с изогнутым универсальный отвалом делает его ещё более привлекательным для пользователей. Глубина обработки до 30 см.


ЛЕМЕХА
При сборке используется лемех 2-х типов: с долотом или без. Особая форма лемехов способствует снижению сопротивления и обеспечивает хороший ход плуга. Самозатачивающаяся область лемеха имеет большую толщину, благодаря чему значительно увеличен срок службы.


УГЛОСНИМ
Выгодная альтернатива для запахивания растительных остатков. Серийно поставляется с кронштейном.


Плуг оборотный навесной 2-корпусный
Плуг оборотный навесной 3-корпусный
Плуг оборотный навесной 3+1
Плуг оборотный навесной 4-корпусный
Плуг оборотный навесной 4+1
Плуг оборотный навесной 5-корпусный
ПЛУГ ОБОРОТНИЙ НАВІСНИЙ А5 (5-корпусний)

Оборотний плуг відрізняється від простого плуга спеціальною конструкцією, яка складається з двох рядів корпусів: праві та ліві, а також ексклюзивними опціям, які не зустрічаються на простих плугах.

Завдяки функції реверс, в момент завершення борозни за допомогою гідросистеми плуг перевертається на 180 ° і починає нову борозну за попереднім слідом.


НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
Оборот плуга здійснюється за допомогою циліндра подвійної дії з автоматичним перемикачем. Коротка, міцна вісь обороту, виготовлена з покращеної сталі, витримує найжорсткіші ударні і тривалі навантаження.


МОЖЛИВІСТЬ НАЛАШТУВАННЯ
Налаштування точки прикладання тягового зусилля і ширини захвату першого корпусу забезпечується за допомогою зовнішнього і внутрішнього регулювальних гвинтів.


ЗМІНА ШИРИНИ ЗАХВАТУ
Ширина захвату 4-х ступінчата, шляхом ручного повороту елементів корпусу. Це дозволяє легко налаштовувати плуг у відповідності з різними умовами (особливості ґрунту, трактори тощо).При регулюванні ширини захоплення передплужники і опорне колесо також змінюють своє положення автоматично.МЕХАНІЧНИЙ ЗАХИСТ
Під навантаженням зрізний болт ламається, корпус плугу відхиляється від перешкоди і йде в гору.


ОПОРНЕ КОЛЕСО
Для 3-х корпусних плугів встановлюється маятникове копіююче колесо на пневматичних шинах з гідроциліндром. Для 4-х , 5-ти та 6-ти корпусних плугів встановлюється маятникове копіююче-транспортне колесо на пневматичних шинах з гідроциліндром. В транспортне положення встановлюється шляхом відкидання колеса і перестановки болта (тільки в комбінації з транспортним фіксатором на навісному пристрої).


НАЛАШТУВАННЯ НАХИЛУ КОРПУСА
За допомогою ексцентрика передбачено налаштування нахилу корпусу для надійного входження навіть на дуже твердих, сухих ґрунтах.


ПОЛЬОВІ ДОШКИ
Для надійного ведення плуга застосовуються великі польові дошки. Польові дошки 4-х кратно обертаються, що дає можливість повного використання матеріалу.


КОРПУС ПЛУГА
Країна-виробник корпусів: Німеччина. Корпуси виготовлені із бористої зносостійкої сталі.

- Корпус плуга з зігнутим універсальним відвалом.
Вигнутий універсальний відвал призначений для середніх і важких грунтів, цілинних ділянок і схилів. Особливо легко йде по чистій борозні. Глибина обробки до 35 см.

- Корпус плуга з смуговим універсальним відвалом.
Смуговий універсальний відвал добре підходить для липких грунтів. Хороші подрібнення грунту, вибірка борозни і заорювання стерні роблять його універсальним у використанні. Глибина обробки до 35 см.

- Корпус плуга з смуговим універсальним відвалом на основі вигнутого універсального відвалу.
Являє собою вигнутий універсальний відвал з прорізами. З грунтом працює також, як і смуговий, але, на відміну від смугового, виготовлений єдиним елементом. Взаємозамінність з плугом з зігнутим універсальний відвалом робить його більш цікавішим для користувачів. Глибина обробки до 35 см.


ЛЕМІШІ
При складанні використовується леміш з долотом. Особлива форма лемешів сприяє зниженню опору і забезпечує хороший хід плуга. Самозагострювальна область лемеша має велику товщину, завдяки чому значно збільшений термін служби.


КУТОЗНІМАЧ
Вигідна альтернатива для заорювання рослинних залишків. Серійно поставляється з кронштейном.


Плуг оборотний навісний 2-корпусний
Плуг оборотний навісний 3-корпусний
Плуг оборотний навісний 3+1
Плуг оборотний навісний 4-корпусний
Плуг оборотний навісний 4+1
Плуг оборотний навісний 5-корпусний
Προβολή όλου του σχολίου
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες